Serveis

Subrogació treballadors neteja

Gestió de plantilles sobredimensionades

Treballem per a facilitar-li el treball al nostre client i que no necessiti preocupar-se per res.
Ens encarreguem de la subrogació del personal de la teva empresa, garantim l’estabilitat dels treballadors i els incorporem a ANT FACILITIES perquè continuïn exercint les seves obligacions i tenint els seus drets laborals.

Oferim fer-nos càrrec de la gestió de plantilles sobredimensionades i ens encarreguem de la reestructuració organitzativa de l’empresa, buscant organitzacions molt més planes i amb una reducció important de costos de coordinació i de personal.

Des d’ANT FACILITIES creiem que el nostre punt fort és la tranquil·litat que aportem als nostres clients, per això oferim serveis en tots els aspectes en els quals una empresa necessita suport. Tant en els serveis tècnics o de neteja, com en els serveis relacionats al personal.

Telèfon 934700704
Sol·licitar el Servei

  Subrogació de treballadors

  En ANT FACILITIES el nostre propòsit és garantir l'estabilitat laboral dels treballadors, ja que en diversos sectors, com és el sector de la neteja, es caracteritza per la temporalitat dels contractes.

  Dada que acaba afectant significativament el personal de neteja. Per a garantir aquesta estabilitat ens encarreguem de:

  • Mantenir les mateixes condicions laborals quant a salari, jornada laboral, antiguitat i categoria.
  • Liquidar les retribucions del treballador, com les vacances, els descansos i les pagues extraordinàries.
  • I finalment, traslladar a la nova empresa els dies de vacances no gaudits pel treballador.

  El procés de subrogació de personal no suposarà la signatura d’un nou contracte per als treballadors afectats, sinó que es formalitzarà un document entre el treballador i l’empresa anterior. Aquest tràmit no afectarà en cap moment al nostre client, ja que en ANT FACILITIES ens fem càrrec de tot el procés.

  Suposats en els quals es produeix la subrogació de treballadors

  Des d'ANT FACILITIES ens encarregarem de dur a terme la subrogació de treballadors quan es compleixin els requisits següents, quant a la tipologia de treballador.

  Treballadors/as en actiu

  La subrogació de personal es durà a terme amb aquells treballadors que hagin estat duent a terme activitats laborals amb l’empresa sortint durant més de quatre mesos des del seu inici a la companyia, amb independència de la modalitat de contracte de treball.

  Treballadors/as amb dret a reserva de lloc de treball

  Tots aquells empleats que es trobin en situació d’incapacitat temporal, excedència, vacances, permisos, maternitat o incapacitat permanent, sempre que compleixin una antiguitat mínima de sis mesos en l’empresa sortint, estaran capacitats per a la subrogació de personal.

  Treballadors/as temporals o fixos de nou ingrés

  Serà possible la subrogació de personal en aquells empleats que hagin estat incorporats a l’empresa sortint en els sis mesos anteriors al fet que s’arribi a produir la subrogació, siguin treballadors amb contracte temporal o treballadors amb lloc fix.

  Telèfon 934700704
  Sol·licitar el Servei

   Otros servicios que ofrecemos
   Serveis Auxiliars

   Externalitza els serveis auxiliars i estalvia costos per a la teva empresa. Servei de consergeria, logística, missatgeria, control d'accessos i altres serveis.

   Subrogació treballadors neteja

   Apostem per la tranquil·litat dels nostres clients i ens encarreguem de la subrogació de personal i de la gestió de plantilles sobredimensionades.

   Neteja de sòls

   Professionals en la neteja i manteniment de tot tipus de sòls. Terres de parquet, terres de marbre, neteja de moquetes o sòls industrials.

   Neteja de vidres

   Neteja i manteniment de vidres en alçada. Netegem el fang, els grafits, retirem adhesius o la pintura tant en vidres interiors com exteriors.

   Empresa de Desinfecció

   Protegeix la teva empresa i als teus empleats amb les nostres tècniques de desinfecció, desratització i desinsectació. Preveu la propagació de virus.

   Neteja per a empreses

   Ens encarreguem de mantenir els espais de la teva empresa nets amb l'ajuda de l'equip humà i les noves tecnologies. Creem llocs nets, amigables i espais productius.