window.addEventListener("load", function() { window.cookieconsent.initialise({ "palette": { "popup": { "background": "#fff", "text": "#666" }, "button": { "background": "#fff", "text": "#70BD3F", "border": "#70BD3F" } }, "content": { "message": "Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a través de su navegación. Si continúas navegando aceptas su uso", "dismiss": "Entès", "link": "Política de Cookies", "href": "" } }) }); politica integra cat - Ant Facilities - Servicios de limpieza

politica integra cat

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓ

Amb la finalitat de continuar sent líders i referents en el sector de serveis de neteja industrial i de negocis, ANT FACILITIES ha implementat un Sistema Integrat de Gestió (SIG) de les normes ISO 9001 i ISO 14001 per assegurar, mantenir i millorar el nivell de servei cap als nostres clients.
Estem convençuts que si hem aconseguit que els nostres clients continuïn confiant en nosaltres és perquè a través dels nostres productes i serveis els hi brindem seguretat, fiabilitat i uns nivells de qualitat que superen els estàndards del sector.
El nostre SIG es basen en els següents punts:
• Estem enfocats a donar un servei integral als nostres clients a partir de
productes i serveis de neteja amb la màxima qualitat en tots els processos, respectant el medi ambient i atenent en tot moment les necessitats i expectatives dels clients. Per això, posem al client al centre del nostre negoci, prioritzant i donant la importància que es mereix mitjançant l’avaluació de la satisfacció d’aquest així com donar un acompanyament post venda constant.
• Als nostres treballadors i col·laboradors els hi oferim l’oportunitat de participar en e projecte amb estabilitat, seguretat, formació i garantia. Les competències necessàries per la gestió de riscos s’analitza a través del context de l’organització.
• Anar més enllà del compliment tant dels nostres requisits legals com dels nostres clients, ja que apliquem la millora continua i la innovació. En aquest sentit, anualment, en el marc de la revisió per la direcció, establim els objectius de qualitat, gestió ambiental i responsabilitat social de l’empresa.
• Es manté actualitzat, de manera que es mantingui eficient davant els canvis de servei, o evolució de les exigències del mercat incloent la gestió de l’ organització una dinàmica de millora continua.
• La gestió de la nostra organització és apropiada amb el medi ambient quant a l’escala d’impactes i riscos de l’organització en el desenvolupament d’activitats, processos, productes i serveis.
• La gestió respecta els principis bàsics de responsabilitat social, com per exemple, la rendició de comptes, transparència, comportament ètic, respecte als interessos de les parts interessades, principi de legalitat, normativa internacional de comportament i drets humans.

• La participació i consulta dels treballadors i dels seus representants és fonamental. També es busca la participació i integració de tots els grups d’interès, inclosos els proveïdors en gestió de la qualitat, gestió ambiental i de responsabilitat social de l’organització. Per a això, s’estableixen els medis necessaris per mantenir una comunicació i participació eficaç i permanent a tots els nivells.
• Es garanteix la formació, motivació i implicació de tot el personal en l’aplicació del nostre sistema de gestió que qualitat, medi ambient i de responsabilitat social, fomentat el treball en equip, la responsabilitat social i la satisfacció pel treball realitzat en les condicions de seguretat adequades.
• Es controlaran periòdicament tots els aspectes ambientals i de responsabilitat social associats a la nostra activitat amb el fi de mantenir una gestió correcta.
• El compromís de disposar les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 forma part del
camí seguit per Ant Facilities S.L. cap a la millora continua.
• La política en matèria de la gestió integrada es comunica a tot el personal de
l’empresa. Així mateix, la revisem anualment en el marc de la revisió realitzada per la direcció de l’empresa.

Firma
Carme
Directora General Ant Facilities S.L.
Barcelona, 13 de juny del 2022
Bastardas