Facilities

Fotos Ant 035 650

Ant Facilities ofereix una amplia cartera de serveis complementaris: vidres, desinfecció, jardineria, consergeria, paleteria, bugaderia i manteniment.

VIDRES

  • Neteja i manteniment de superfícies de vidres interiors i exteriors
  • Especialistes en vidres en alçada
  • Treure incrustacions de cal sobre superfícies polides
  • Retirada d’adhesius i pintures
  • Eliminació de grafitis de paraments

DESINFECCIÓ

  • Diagnosi control i seguiment de plagues
  • Desinsectació
  • Desratitizació
  • Desinfecció d’espais nets
  • Manteniment de Sales Blanques
  • Tractaments preventius i assessorament

JARDINERIA

  • Manteniment de jardins i parterres
  • Manteniment de plantes d’interior
  • Manteniment d’estancs i piscines ornamentals

CONSERGERIA

  • Servei de consergeria per a edificis d’oficines i particulars
  • Servei de recepcionistes

PALETERIA

  • Reparacions puntuals
  • Treballs complementaris de paleteria

BUGADERIA

  • Servei de bugaderia a domicili
  • Reposició d’uniformes

MANTENIMENT

  • Treballs de manteniment general