Facilities

Fotos Ant 035 650

Ant Facilities ofereix una amplia cartera de serveis complementaris: vidres, desinfecció, jardineria, consergeria, paleteria, bugaderia i manteniment.

VIDRES

 • Neteja i manteniment de superfícies de vidres interiors i exteriors
 • Especialistes en vidres en alçada
 • Treure incrustacions de cal sobre superfícies polides
 • Retirada d’adhesius i pintures
 • Eliminació de grafitis de paraments

DESINFECCIÓ

 • Diagnosi control i seguiment de plagues
 • Desinsectació
 • Desratitizació
 • Desinfecció d’espais nets
 • Manteniment de Sales Blanques
 • Tractaments preventius i assessorament

JARDINERIA

 • Manteniment de jardins i parterres
 • Manteniment de plantes d’interior
 • Manteniment d’estancs i piscines ornamentals

CONSERGERIA

 • Servei de consergeria per a edificis d’oficines i particulars
 • Servei de recepcionistes

PALETERIA

 • Reparacions puntuals
 • Treballs complementaris de paleteria

BUGADERIA

 • Servei de bugaderia a domicili
 • Reposició d’uniformes

MANTENIMENT

 • Treballs de manteniment general