Cobertures del servei

emte-15 650

La contractació d’Ant Facilities inclou els serveis i accions detallades:

SERVEI D’ATENCIÓ 24H – COBERTURA 365 dies/any

 • Resposta immediata durant tot l’any.
 • Cobrim tots els torns de treball.
 • Treballem tots els dies de l’any

EMPRESA CERTIFICADA

 • QUALITAT: Control diari d’execució dels serveis
 • Certificació ISO 9001:2008 de sistemes de gestió de la qualitat
 • Certificació ISO 14001:2004 de sistemes de gestió ambiental
 • Registre d’establiment i serveis de plaguicides de la Generalitat de Catalunya
 • Registre d’Empreses Acreditades pel sector de la construcció de la Generalitat de Catalunya

EQUIP DE PROFESSIONALS

 • Equip de tècnics i professionals en recursos humans, gestió d’equips, enginyeria, gestió de processos, compres i logística.
 • Equip de professionals de disciplines: neteja, jardineria, manteniment, plaguicides, paleteria, consergeria, etc…
 • Posicionament d’equips als centres i itinerants segons serveis
 • Formació contínua
 • Formació i avaluació continuada en PRL

DISENY DELS PROJECTES DE SERVEI

 • Valoració especificacions tècniques del client
 • Planificació anual, trimestral, mensual, etc.. dels serveis
 • Control d’execució de serveis
 • Previsió, planificació i seguiment de mitjans humans
 • Previsió, planificació i seguiment de mitjans materials
 • Col.laboració amb proveïdors per cobertures de maquinària, stock, distribució i subministraments

COBERTURA TERRITORIAL

 • Cobertura de tot el territori nacional

ASSESSORIA LEGAL

 • Experts en gestió de plantilles
 • Subrogació de personal
 • Coordinació de Prevenció Riscos Laborals

PERSONAL

 • Subrogació de personal
 • Substitucions per baixes IT, Vacances, etc.
 • Formació
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Equip d’especialistes
 • Treballs en alçada
 • Treballs en espais confinats

MAQUINÀRIA i SUBMINISTRAMENTS

 • Implantació de maquinària en el servei
 • Subministraments
 • Vehicles